نهال انجیر

نهال انجیر نهالستان آرمان نهال (نهالستان اورمیه)


نهالستان آرمان نهال
image
image
نام نهال111
زادگاه 1111
رسته نهال 111
سال باردهی 1111
نیاز آبی 111
تولید نهالستان آرمان نهال

نهال انجیر – یکی از دیگر تولیدات نهالستان آرمان نهال  تولید انواع نهال انجیر میباشد نهالستان آرمان نهال با تولید سالانه انواع مختلف نهال انجیر مرغوب و سالم یکی از مراکز پیشرو و مهم تامین نهال انجیردرخواستی کشاورزان نقاط مختلف کشور میباشد.در زیر به گوشه ای از مشخصات نهال انجیر میپردازیم

نهال مثمر

پاسخی بگذارید