نهال زرد آلو نهالستان آرمان نهال ( نهالستان میاندوآب )


نهالستان آرمان نهال
image
image
نام نهال111
زادگاه 1111
رسته نهال 111
سال باردهی 1111
نیاز آبی 111
تولید نهالستان آرمان نهال

نهال زرد آلو – یکی از دیگر تولیدات نهالستان آرمان نهال  تولید انواع نهال زرد آلو میباشد نهالستان آرمان نهال با تولید سالانه انواع مختلف نهال زرد آلو مرغوب و سالم یکی از مراکز پیشرو و مهم تامین نهال زرد آلو درخواستی کشاورزان نقاط مختلف کشور میباشد.در زیر به گوشه ای از مشخصات نهال زرد آلو میپردازیم

نهال مثمر

پاسخی بگذارید