نهالستان

نهال انار ساوه

۱۵,۰۰۰ تومان

نهال انار ساوه درخت کوچکی است که ارتفاع آن حداكثر تا 6 متر میرسد و در مناطق نیمه گرمسیری میروید. گلهای نهال انار ساوه درشت به رنگ قرمز اناری ولی بی بو میباشد. میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ میباشد. نهال انار ساوه بهترین رقم انار ایران و جهان است و میوه آن تجاری و صادراتی است.

توضیحات

نهال انار ساوه یکی از ارقام تولیدی نهالستان آرمان نهال میباشد نهال انار ساوه شهرت جهانی دارد و رقم تجاری و صادراتی است نهال انار ساوه شامل ارقام مختلف چون یوسف خانی، شیرین پاییزه ، تبریزی و علیخانی میباشد . گلهای نهال انار ساوه درشت به رنگ قرمز اناری ولی بی بو میباشد. میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ میباشد. . ر انار از گياهان بومي ايران بشمار مي آيد، و امروزه به صورت وحشي در كليه سواحل درياي شمال و نقاط استپي معتدل نظير جنگلهاي غرب در لرستان، كردستان، بختياري و فارس ميرويد. ايرانيان از حدود سه هزار سال پيش با كشت انار آشنائي داشتند و با كشت مداوم آن در نقاط مختلف و مساعد آنرا به صورت اهلي درآورده و با سلكسيونهاي متعدد موفق به كشت ارقام پر محصول و مرغوب تجاري در كليه مناطق از جمله در نواحي حاشيه كوير مركزي ايران شدند. به گونه اي كه هم اكنون شهرهاي مستقر در اين مناطق از عمده ترين مراكز استقرار باغات انار ميباشند.