نهالستان

نهال به آنادلو

۴۵,۰۰۰ تومان

نهال به کوزه ای یکی از ارقام درختان به میباشد که در نهالستان آرمان نهال تولید و عرضه میشود عمر اقتصادی نهال درخت به کوزه ای 50سال میکباشد و میوه این نهال در اویل مهر ماه میرسد نهال نهال به کوره ای در مقابل سرمای 30 الی 35 درجه مقاوم میباشد باردهی نهال این درخت از سال دوم شروع میشود میوه آن به رنگ سبز و سفت میباشد

دسته: