نهالستان

نهال به ایتالیا

۴۵,۰۰۰ تومان

به اصفهان : ام انگلیسی Quince از خانواده Rosaceae و از جنس Cydonia بوده ،که تنها یک گونه با نام Vulgaris را دار است و بومی ایران و ترکمنستان میباشد. بِه درخت کوچکی است به ارتفاع حداکثر ۵ متر، از ۵-۴ سالگی میوه تولید می کند و عمر آن به ۵۰ سال می رسد.

توضیحات

Quince : به اصفهان

نهال به : درخت به

نام انگلیسی : Quince

گونه : Vulgaris

نیاز سرمایی : ۱۰۰-۴۵۰

propagation-ازدیاد : grafting-پیوند

مخلوط استارتر : ۱ کیلو برای هر اصله نهال